1490 AM Radio Chicago Logo

1490 AM

Radio Chicago

active-show-banner

Polska Spolecnosc Ewagneliczna

GUZ WALDEMAR,
sunday
4:00 PM to 4:30 PM
wednesday
7:30 PM to 8:00 PM
Show label Pokaż etykietę

Polska Spolecnosc Ewagneliczna

Tel: (773)-590-0401 | Email: MWGUZ@SBCGLOBAL.NET

GUZ WALDEMAR

show-thumbnail

Sami Swoi

LIVE
Kiesz Andrzej,